Przedstawiam Państwu moją wizję i plan działania Wójta Gminy Dębica na kolejne 5 lat. Propozycje są efektem mojego 4 letniego doświadczenia jako Radnego Gminy Dębica oraz obserwacji funkcjonowania samorządu oraz jednostek gminnych.  

Gmina Dębica staje dzisiaj przed nowymi wyzwaniami XXI w.  potrzebuje świeżego spojrzenia, nowego planu i wizji rozwoju na kolejne lata. Jako osoba młoda, która posiada doświadczenie zarówno w zarządzaniu jak i prowadzeniu swojej działalności gospodarczej oraz projektów społecznych, mogę Państwa zapewnić, iż swoją ciężką, uczciwą pracą będę wspólnie z Państwem budował lepsze miejsce do życia dla nas wszystkich. 

Swoją pracę chciałbym skupić na 3 filarach, na których opiera się lokalne społeczeństwo a mianowicie Rodzina, Praca, Infrastruktura. Wspólnym mianownikiem tych trzech aspektów jest człowiek i jego dobro, który będzie celem nadrzędnym podejmowanych przeze mnie działań jako Wójta Gminy Dębica  

Plan Działania dla Gminy Dębica

 • Objęcie całej gminy Dębica transportem publicznym
 • Poprawa nawierzchni dróg gminnych
  i powiatowych.
 • Wprowadzenie rządowego programu „Mieszkanie +” i „Termomodernizacji domów”
 • Budowa nowych chodników i punktów oświetlenia
 • Wodociągi i kanalizacja południowej części gminy Dębica
 • Budowa centrum sportowo rekreacyjnego w południowej części Gminy Dębica
 • Niższe koszty wywozu odpadów dla rodzin segregujących odpady
 • Tematyczne place zabaw, otwarte strefy aktywności

Infrastruktura

 • Otwarcie huba w którym młodzi przedsiębiorcy z terenu gminy (powiatu) mogliby się spotykać,  dzielić swoimi doświadczeniami
 • Przyciąganie atrakcyjnych inwestorów
  i pracodawców dla mieszkańców
 • Współpraca i wsparcie samorządu gminy dla lokalnych przedsiębiorców
 • Powiązanie edukacji w szkole średniej
  w Pustkowie z potrzebami przedsiębiorców
 • Promocja programów międzynarodowej wymiany uczniów w lokalnych szkołach
 • Większa promocja walorów turystycznych Gminy Dębica

Praca i Przedsiebiorczość

 • Budżet obywatelski dla Gminy Dębica – „Mieszkasz – decydujesz”
 • Rozwój usług społecznych i wsparcie dla rodzin wychowujących dzieci
 • Budowa żłobka i przedszkola w środkowej części gminy
 • Rozwój programów rządowych dla Seniorów – nowy dom Seniora
 • Poprawa dostępności usług ochrony zdrowia dla mieszkańców Gminy Dębica
 • Aktywizacja kulturalna, społeczna
  i sportowa młodzieży
 • Zwiększenie liczby patroli straży gminnej szczególnie wieczorową porą

Rodzina i Edukacja

Nowoczesna Gmina
przyjazna mieszkańcom 

Adam Pieniążek - kandydat na Wójta Gminy Dębica

Adam Pieniążek - kandydat na Wójta Gminy Dębica

 

 Najważniejsze sprawy, którymi jako Wójt chcę się zająć to:

 

 Aktualności

08 października 2018
W niedzielne popołudnie 7 października 2018 r. Dębicę odwiedził Prezes Rady Ministrów RP Mateusz Morawiecki. Na Rynku wygłosił przemówienie programowe, a następnie rozmawiał z mieszkańcami licznie zgromadzonymi na placu wypełnionym
08 października 2018
W niedzielne, piękne popołudnie Adam Pieniążek spotkał się z Mateuszem Morawieckim - Prezesem Rady Ministrów. Dzięki przychylności Rządu Gmina Dębica może liczyć na wsparcie nowych inwestycji. Dobre relacje z władzą
02 października 2018
Adam Pieniążek - Kandydat na Wójta Gminy Dębica zaprezentował swoje hasło wyborcze "Nowoczesna Gmina Przyjazna Mieszkańcom". Hasło wyborcze Adama Pieniążka podkreśla nową jakość w sposobie zarządzania Gminą, którą odczują wszyscy

Strona zrobiona w kreatorze stron internetowych WebWave

Adam Pieniążek - Głobikowa

adampieniazek@tlen.pl

wwww.facebook.com/AdamPieniaze

Zapraszam do kontaktu:

Biografia:

Adam Pieniążek - 38 lat, żonaty, troje dzieci - dwie córki i syn. Od 4 lat jest radnym Gminy Dębica, z wykształcenia ekonomista - ukończył Ekonomię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim na kierunku Finanse komercyjne i publiczne oraz Central Sussex College w Anglii CIM i Diploma in Marketing. Mówi biegle po angielsku i hiszpańsku a komunikatywnie po niemiecku... (więcej)